Biedriem

Mūsu biedri Latvijā

Ģimeņu skolu apvienība apvieno mājmācības ģimenes un interesentus dažādās Latvijas vietās.

Uzzināt vairāk »


Mājmācības konsultantes

ĢSA biedri, kuriem ir jautājumi par mājmācību var sazināties ar mūsu mājmācības mammām-konsultantēm. Tās ir mājmācību mammas, kuras ir piekritušas dalīties ar savu pieredzi un sniegt atbalstu brīžos, kad mājmācības ikdienā saskaries ar grūtībām, izaicinājumiem vai arī kādiem prieka mirkļiem. Ir tik labi, ka ir kāds pie kura vērsties, ar ko padalīties!

Uzzināt vairāk »

 

Mājmācības atbalsta grupas

Kad mēs uzsākam mājmācību, mums liekas, ka sāksies skaista, saticīga un prieka piepildīta ikdienas dzīve, kurā mēs sniegsim saviem bērniem to labāko un viss notiks pēc mūsu ieskatiem.
Laikam ritot, redzam, ka tas ne tuvu nav tā.

Uzzināt vairāk »


ĢSA kalendārs

ĢSA kalendārā apkopotas apvienības biedru organizētās aktivitātes: ekskursijas, nodarbības un citus aktivitātes, kā arī citi semināri un sapulces.

Uzzināt vairāk »
Lai nodrošinātu apvienības darbību, tās biedri maksā biedra naudu (EUR 1.50 mēnesī).
Tātad - mēnesī mazāk kā vienas Narvesen kafijas cenas apmērā.
Maksa tiek veikta reizi pusgadā (EUR 9.00), pārskaitot uz ĢSA biedrības bankas kontu ar norādi "biedra nauda".
Divreiz gadā biedriem tiek nosūtīts atgādinājuma e-pasts, informējot par pašreizējo biedra naudas statusu.
Biedra nauda tiek uzkrāta, un reizi gadā, kad notiek biedru kopsapulce, biedri lemj par to, kā šo naudu visefektīvāk izmantot.

Tie apvienības biedri, kuri pusgadā organizē vismaz vienu pasākumu ĢSA ģimenēm (pirms tam informējot biedrus, nosūtot ziņu uz apvienības e-pastu) vai palīdz organizēt kādu apvienības pasākumu, tiek atbrīvoti no biedra naudas maksas par doto pusgadu.

Sīkāka informācija Nolikumā par biedru naudu.


Pasākumu organizēšana

Viens no mūsu apvienības mājmācības ģimeņu ieguvumiem ir savstarpējā dalīšanās pieredzē un zināšanās, kā arī kopīgu pasākumu organizēšana bērniem (vai vecākiem) - tuvākas un tālākas ekskursijas, muzeju un izstāžu apmeklējumi, dažādas nodarbības, utt.

Organizējot šādus pasākumus, ĢSA biedri ne tikai sagādā jautrus un informatīvus brīžus savai un citām ģimenēm, bet arī tiek atbrīvoti no biedra naudas par doto pusgadu.

Uzzināt vairāk »


Statūti

Nolikums par biedra statusu

Nolikums par biedru naudu

Nolikums par pasākumu organizēšanu