Biedriem

Mūsu biedri Latvijā

Ģimeņu skolu apvienība apvieno mājmācības ģimenes un interesentus dažādās Latvijas vietās.

Uzzināt vairāk »


Mājmācības atbalsta grupas

Kad mēs uzsākam mājmācību, mums liekas, ka sāksies skaista, saticīga un prieka piepildīta ikdienas dzīve, kurā mēs sniegsim saviem bērniem to labāko un viss notiks pēc mūsu ieskatiem.
Laikam ritot, redzam, ka tas ne tuvu nav tā..

Uzzināt vairāk »


ĢSA kalendārs

ĢSA kalendārā apkopotas apvienības biedru organizētās aktivitātes: ekskursijas, nodarbības un citus aktivitātes, kā arī citi semināri un sapulces.

Uzzināt vairāk »
Lai nodrošinātu apvienības darbību, tās biedri maksā biedru naudu (EUR 1.50 mēnesī).
Tātad - mēnesī tikai apmēram vienas Narvesen kafijas cenas apmērā.
Maksa tiek veikta reizi pusgadā (EUR 9.00), pārskaitot uz ĢSA biedrības bankas kontu ar norādi "biedru nauda".
Divreiz gadā biedriem tiek nosūtīts atgādinājuma e-pasts, informējot par pašreizējo biedru naudas statusu.
Biedru nauda tiek uzkrāta, un reizi gadā, kad notiek biedru kopsapulce, biedri lemj par to, kā šo naudu visefektīvāk izmantot.

Tie apvienības biedri, kuri pusgadā organizē vismaz vienu pasākumu ĢSA ģimenēm (pirms tam informējot biedrus, nosūtot ziņu uz apvienības e-pastu) vai palīdz organizēt kādu apvienības pasākumu, tiek atbrīvoti no biedru naudas maksas par doto pusgadu.

Sīkāka informācija Nolikumā par biedru naudu.


Nodarbību un ekskursiju organizēšana

Viens no mūsu apvienības mājmācības ģimeņu ieguvumiem ir savstarpējā dalīšanās pieredzē un zināšanās, kā arī kopīgu pasākumu organizēšana bērniem (vai vecākiem) - tuvākas un tālākas ekskursijas, muzeju un izstāžu apmeklējumi, dažādas nodarbības, utt.

Organizējot šādus pasākumus, ĢSA biedri ne tikai sagādā jautrus un informatīvus brīžus savai un citām ģimenēm, bet arī tiek atbrīvoti no biedru naudas par doto pusgadu.

Uzzināt vairāk »


Statūti

Nolikums par biedra statusu

Nolikums par biedru naudu

Nolikums par pasākumu organizēšanu