Mājmācība pirmsskolas bērniem

Līdz piecu gadu vecumam bērnu var audzināt un mācīt mājās, par to neziņojot nevienai iestādei. Taču, sākot no PIECU gadu vecuma, pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta.

Saskaņā ar likumdošanu:

Tas nozīmē, ka bērns no 5 gadu vecuma tiek iekļauts obligātās izglītības vecuma bērnu un jauniešu mērķgrupā un viņa obligātās izglītības iegūšanu sāk uzraudzīt pašvaldība un valsts.

Tā kā par pirmsskolas izglītību ir atbildīga pašvaldība, tad mājmācības bērna reģistrēšanas noteikumi dažādos Latvijas novados var nedaudz atšķirties.

Tādēļ, ja vēlaties izglītot savu piecgadnieku mājās, vispirms sazinieties ar savu pašvaldības izglītības pārvaldi. Visticamāk, pašvaldība liks Jums vispirms bērnu reģistrēt kādā izglītības iestādē.

Jums tad vajadzēs aizrakstīt pašvaldībai (vai izglītības iestādes vadītājam) iesniegumu, ka bērns obligāto pirmsskolas izglītības programmu apgūst ģimenē. Ja bērns būs reģistrēts izglītības iestādē, tad iestāde pati komunicēs ar pašvaldību un Jums, iespējams, iesniegums nebūs jāraksta.

Nekādi citi dokumenti NAV nepieciešami, un pašvaldībai NAV tiesību Jums liegt mācīt savu bērnu ģimenē, mājās.

Ja skolā, lai nokārtotu mājmācību, ir nepieciešams pievienot ārsta vai psihologa atzinumu, tad pirmsskolā tas NAV jādara, un pašvaldībai NAV tiesiska pamatojuma no Jums to prasīt.

BET tādā vai citādā veidā pašvaldībai ir obligāti jābūt informētai, ka bērns ir sācis pirmsskolas programmu. Pretējā gadījumā pašvaldībai ir pienākums interesēties, kāpēc tas nav noticis (parasti to dara pašvaldības sociālā dienesta vai pat pašvaldības policijas darbinieki).

Vairāk par atbilstošajiem likumiem varat lasīt sadaļā "Likumdošana".

Ja Jums ir vairāk jautājumi par mājmācību, aicinām ieskatīties sadaļā "Jautājumi un atbildes".