Interesentiem

Ģimeņu skolu apvienība apvieno vecākus, kuri māca savus bērnus mājās vai aktīvi atbalsta mājmācības ideju. Mūsu pulkā ir mājmācības ģimenes no dažādām Latvijas vietām.
Apvienības biedri organizē dažādas aktivitātes: ekskursijas, seminārus un citus pasākumus, lai atbalstītu mājmācības ģimenes un interesentus.

Ja vēlaties pievienoties mūsu pulkam, aizpildiet un atsūtiet mums iesniegumu par iestāšanos apvienībā.

Ja jums ir konkrēti jautājumi par mājmācību, varat kontaktēties ar Leldi (tel. 22032369).