Interesentiem

Kas ir Ģimeņu skolu apvienība?

Ģimeņu skolu apvienība apvieno vecākus, kuri māca savus bērnus mājās vai aktīvi atbalsta mājmācības ideju. Mūsu pulkā ir mājmācības ģimenes no dažādām Latvijas vietām.
Apvienības biedri organizē dažādas aktivitātes: ekskursijas, seminārus un citus pasākumus, lai atbalstītu mājmācības ģimenes un interesentus.

Ja vēlaties pievienoties mūsu pulkam, aizpildiet un atsūtiet mums iesniegumu par iestāšanos apvienībā.

 

Kas ir ģimeņu skolas?

"Ģimenes skola" jeb mājmācība ir sistemātiska bērnu izglītošana, kurā vecāki māca savus bērnus mājas apstākļos, ģimenē.

Svarīgi ir jēdzienu "mājmācība" nejaukt ar jēdzienu "mājapmācība" (kad dažādu iemeslu dēļ apmaksāts skolotājs māca bērnu viņa mājās) vai ar jēdzienu "tālmācība" (kad bērns izglītību iegūst attālināti pēc izglītības iestādes strikti noteiktas programmas), kā arī ar citām alternatīvās izglītības metodēm.

Uzzināt vairāk »

 

Jautājumi un atbildes par mājmācību

Ikvienam, kurš saskaras ar mājmācību, sākotnēji rodas dažādi jautājumi, it sevišķi vecākiem, kuri apsver bērnus mācīt savā ģimenē vai arī kuri nesen kā uzsākuši šo ceļu. Tādēļ sniegsim atbildes uz vairākiem jautājumiem.

Uzzināt vairāk »


Mīti par mājmācību

Mājmācība Latvijas sabiedrībā pamazāk kļūst aizvien redzamāka. Tomēr no veciem aizspriedumi ir grūti tikt vaļā, un sabiedrībā joprojām ir daudzi mīti par mājmācību. Piedāvājam dažus no tiem.

Uzzināt vairāk »


Mājmācības metodes

Piedāvājam konspektīvu pārskatu par biežāk izmantotajām mājmācības metodēm ģimenēs. Ģimenes ir tik dažādas, ka tikai retā var skaidri pateikt: "Mēs mācamies pēc metodes...". Katrai ģimenei ir sava individuāla pieeja, kurā parasti ir apvienotas vairākas metodes; turklāt laika gaitā tajā notiek dažādas izmaiņas.

Tomēr interesentiem varētu būt noderīgi izlasīt par katras metodes galveno ideju, ieguvumiem un trūkumiem.

Uzzināt vairāk »


Pieredzes stāsti

Ik pa laikam mēs ievietojam mūsu mājas lapā dažādu ģimeņu pieredzes stāstus, kurās tās dalās ar savu mājmācības pieredzi. Dažādas ģimenes stāsta par savu mājmācības ikdienu, izaicinājumiem un ieguvumiem.

Ceram, ka šo ģimeņu dalīšanās arī Jums dos iedvesmu un uzmundrinājumu savā mājmācības ceļā!

Uzzināt vairāk »


Mājmācības e-grāmata

Kā zināms, internetā ir daudz materiālu, ko mājmācības ģimenes var izmantot, taču latviešu valodā resursu ir maz.

Ģimeņu skolu apvienība ir iztulkojusi Sonjas Šeferes grāmatu "Izglītība ir gaisotne, disciplīna, dzīve".
Tajā ir izklāstīti Šarlotes Meisones mājmācības metodes pamatprincipi un tās trejādā pieeja izglītībai: gaisotne (vide, kurā uzaug mūsu bērni), disciplīna (labu ieradumu un rakstura audzināšana) un dzīve (liekot uzsvaru uz zināšanu apguvi interesantā un dzīvā veidā, nevis tikai sausu faktu apkopošanu).

Uzzināt vairāk »


Kļūt par biedru

Ja esat pirmsskolas vai pamatskolas bērna vecāks un Jūs aizrauj mājmācības ideja, aicinām Jūs iestāties Ģimeņu skolu apvienībā un izmantot tās priekšrocības, iesaistoties dažādos kopējos pasākumos.

Mūsu apvienību nevada izglītības iestāžu ierēdņi vai pārstāvji. Visas aktivitātes (ekskursijas, pasākumus, seminārus un mājmācības atbalsta grupas) organizējam mēs paši - apvienības biedri.

Uzzināt vairāk »