Nolikums par pasākumu organizēšanu

BIEDRĪBAS SEMINĀRI
Plānošana.
Pēc kāda Biedrības biedra iniciatīvas valde lemj par iespēju rīkot pasākumu.
Valde ņem vērā piedāvātās telpas, vadītājus, potenciālo dalībnieku skaitu un plānotās izmaksas.
Organizatoriem jācenšas plānot semināra budžetu tā, lai dalības maksa vai ziedojumi nosegtu semināra izdevumus. Izņēmuma gadījumā daļa semināra izmaksu var tikt segta no Biedrības līdzekļiem.

Dalības maksa.
Biedrības aktīvā statusa biedriem maksa par semināra apmeklēšanu netiek prasīta.
Pārējiem dalībniekiem maksa parasti tiek noteikta EUR 5.00 apmērā (no ģimenes).
Izņēmuma gadījumos dalības maksa (vai daļa no tās) var tikt prasīta arī Biedrības biedriem, palielināta vai arī var tikt atcelta pavisam (ar iespēju to aizvietot ar ziedojumiem).

Organizēšana.
Biedrības valde ar savu lēmumu apstiprina semināra rīkošanu.
Biedrības biedri par semināra organizēšanu saņem pusgada biedru naudas atlaidi.
Nepieciešamības gadījumā ar valdes piekrišanu semināra organizētāji un vadītāji var saņemt atmaksu arī par semināra sakarā plānotajiem izdevumiem (degvielu, u.c.).

Semināra izziņošana.
Biedrības mājas lapā tiek ievietots paziņojums par semināru un saite uz iepriekš izveidotu elektronisku pieteikšanās veidlapu.
Biedrības Facebook grupā un citos informācijas līdzekļos seminārs un pieteikšanās uz to tiek izziņota, norādot uz mājas lapā izvietoto paziņojumu.

BIEDRU ORGANIZĒTĀS NODARBĪBAS BĒRNIEM
Biedrības biedri ir aicināti organizēt izglītojošas nodarbības, ekskursijas vai citus visu biedru bērniem pieejamus pasākumus.
Biedrs, kurš sarunājis kādu nodarbību bērniem, nosūta uz Biedrības e-pasta adresi informāciju par nodarbību (norises vietu, laiku, maksu, vecumu bērniem, kam nodarbība paredzēta, pieļaujamo dalībnieku skaitu, vecāku iesaistīšanās un citus nosacījumus), kā arī organizatora kontaktinformāciju.
Šādā e-pastā norādāma arī saite uz elektronisku pieteikuma anketu vai tabulu, kurā interesentiem pieteikties.
Saņemtais e-pasts tiek pārsūtīts no Biedrības e-pasta adreses visiem biedriem.
Biedrības biedri, kuri pusgadā ir organizējuši vismaz vienu šādu bērnu pasākumu, nosūta uz Biedrības e-pasta adresi paziņojumu, ka pasākums ir noticis, lai saņemtu biedru naudas atlaidi pilnā apmērā par doto pusgadu.


Nolikums apstiprināts Rīgā, 2018. gada 16. decembrī.