Pētījumi

Pētījums “Pedagogu izvērtējums mājmācības bērnu un ģimeņu kvalitātēm”, 2020

2020.gada decembrī Ģimeņu skolu apvienība veica pētījumu “Pedagogu izvērtējums mājmācības bērnu un ģimeņu kvalitātēm”. Pētījumā tika aicināti piedalīties tie pedagogi, kas regulāri vai epizodiski ir sadarbojušies ar mājmācības bērniem - skolu, mūzikas/mākslas/sporta skolu un interešu izglītības pedagogi. Pētījuma mērķis bija apzināt šo pedagogu viedokli un novērojumus par:
1) mājmācības bērnu prasmēm un trūkumiem;
2) pārbaudes darbu rezultātiem;
3) vecāku iesaistīšanos bērnu izglītības procesā;
4) ieteikumus, kādām ģimenēm izvēlēties bērnus izglītot mājmācībā un kādām labāk neizvēlēties mājmācību.

Kopā atsaucās un elektronisko anketu aizpildīja 56 pedagogi.

Ģimeņu skolu apvienība saka lielu paldies pedagogiem, kas iesaistījās pētījumā un atbildēja uz anketas jautājumiem!

Ar pētījuma rezultatiem var iepazīties ŠEIT»

...

Ģimeņu skolu apvienības biedre Inese Šūpulniece sniedza savas atziņas par  rakstu "Homeschooling: An Updated Comprehensive Survey of the Research"(2020), kas ir kopsavilkums/literatūras apskats angļu valodā pieejamajiem pētījumiem par mājmācību.

Kopsavilkums ir pieejams ŠEIT>>

...

Aicinam iepazīties ar Ilzes Krauzes raksta "Tradicionāli un ģimenē izglītoto skolēnu sociālo prasmju salīdzinājums" ("A comparison of social adjustment between home and tradicionally schooled students") kopsavilkumu un tulkojumu.

Kopsavilkums ir pieejams ŠEIT>>