Nolikums par biedru naudu

Biedru naudas apmērs ir EUR 1.50 mēnesī.
Biedru nauda ir jāmaksā reizi pusgadā, to pārskaitot uz Biedrības bankas kontu.
No biedru naudas maksāšanas ir atbrīvoti sekojošu statusu biedri un viņu laulātie: dibinātāji, goda biedri un valdes locekļi (par savu valdes termiņa laika posmu).
No biedru naudas par doto pusgadu ir atbrīvoti:
  • biedri, kuri attiecīgajā pusgadā uz savu iniciatīvu ir organizējuši vismaz vienu visu Biedrības biedru bērniem pieejamu nodarbību vai citu pasākumu,
  • biedri, kuri attiecīgajā pusgadā ir palīdzējuši organizēt vai vadīt Biedrības organizētu semināru, sapulci vai citu pasākumu vai arī devuši vērā ņemamu ieguldījumu Biedrības darbībā.
Ja rodas neskaidrība par biedru naudas atlaides piemērošanu, Biedrības valde lemj par konkrēto gadījumu.
Biedrs, kurš nav maksājis savu biedru naudu vairāk kā 18 mēnešus, tiek automātiski ieskaitīts neaktīvo biedru sarakstā.
Kamēr biedrs ir neaktīvā biedra statusā, biedra parāds nepalielinās. Turklāt par katru neaktīvā biedra statusā pavadīto mēnesi biedru naudas parāds tiek samazināts viena mēneša maksas apmērā (EUR 1.50).
Tādējādi maksimālais biedru naudas parāds var būt EUR 27.00 un neaktīvam biedram parāds tiek dzēsts ilgākais 18 mēnešu laikā.
Reizi pusgadā no Biedrības e-pasta adreses tiek nosūtīts elektronisks atgādinājums tiem biedriem, kuriem ir biedru naudas parāds vai pārmaksa.


Nolikums apstiprināts Rīgā, 2018. gada 16. decembrī.