Kā kļūt par biedru

Ja Jūs aizrauj mājmācības ideja, aicinām Jūs iestāties Ģimeņu skolu apvienībā un izmantot tās priekšrocības, iesaistoties dažādos kopējos pasākumos.
Visas aktivitātes: ekskursijas, pasākumus, seminārus un mājmācības atbalsta grupas organizējam mēs paši - apvienības biedri.

Lai iestātos apvienībā, lūdzam izdrukāt šo iesniegumu, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt noskanētā (nofotografētā) veidā uz mūsu e-pasta adresi (gimenuskoluapvieniba@gmail.com).

Biedrības darbības principus varat atrast statūtos.

Biedra nauda ir 1.50 eiro mēnesī un tiek maksāta reizi pusgadā (9.00 eiro).
Ja reizi pusgadā organizēsiet kādu pasākumu, kurā aicināsiet piedalīties arī citas ĢSA ģimenes, tad biedra nauda par to pusgadu nav jāmaksā.