Kā kļūt par biedru

Ja esat pirmsskolas vai pamatskolas bērna vecāks un Jūs aizrauj mājmācības ideja, aicinām Jūs iestāties Ģimeņu skolu apvienībā un izmantot tās priekšrocības, iesaistoties dažādos kopējos pasākumos.
Mūsu apvienību nevada izglītības iestāžu ierēdņi vai pārstāvji. Visas aktivitātes (ekskursijas, pasākumus, seminārus un mājmācības atbalsta grupas) organizējam mēs paši - apvienības biedri.

Biedrības darbības principus varat atrast biedrības statūtos un nolikumos.

Biedra nauda ir EUR 1.50 mēnesī un tiek maksāta reizi pusgadā (EUR 9.00).
Ja reizi pusgadā organizēsiet kādu pasākumu, kurā aicināsiet piedalīties arī citas ĢSA ģimenes (nosūtot ziņu uz apvienības e-pastu), tad biedra nauda par to pusgadu nav jāmaksā.

Lai iestātos apvienībā, lūdzam aizpildīt šo elektronisko pieteikšanās anketu un pārskaitīt biedra naudu par pirmo pusgadu (EUR 9.00 apmērā) uz:

ĢIMEŅU SKOLU APVIENĪBA
Reģistrācijas Nr.: 40008198399
Konta Nr. (Swedbank): LV41HABA0551034332235
Mērķis: biedra nauda

Apvienības valde izskatīs Jūsu iesniegumu un nosūtīs Jums lēmumu dažu dienu laikā.