Mājmācība Latvijā

Kas ir ģimeņu skolas?

"Ģimenes skola" jeb mājmācība ir sistemātiska bērna izglītošana, kurā vecāki māca savus bērnus mājas apstākļos, ģimenē.

Uzzināt vairāk »


Mājmācības metodes

Piedāvājam konspektīvu pārskatu par biežāk izmantotajām mājmācības metodēm ģimenēs. Ģimenes ir tik dažādas, ka tikai retā var skaidri pateikt: "Mēs mācamies pēc metodes...". Katrai ģimenei ir sava individuāla pieeja, kurā parasti ir apvienotas vairākas metodes; turklāt laika gaitā tajā notiek dažādas izmaiņas.

Tomēr interesentiem varētu būt noderīgi izlasīt par katras metodes ieguvumiem un trūkumiem.

Uzzināt vairāk »


Likumdošana

Salīdzinot ar daudzām citām valstīm, Latvijas likumdošana ir labvēlīga mājmācības ģimenēm.

Mājmācība (bērnu izglītošana savā ģimenē) Latvijā ir atļauta ar likumu sākot ar pirmsskolu līdz 6. klasei (ieskaitot). Pēc 6. klases mācības mājās var turpināt neklātienē, pašizglītībā vai tālmācībā.

Saskaņā ar likumu arī mājmācības bērni jāreģistrē jebkurā no izglītības iestādēm. Lai to izdarītu, nepieciešams vienoties ar attiecīgo iestādi un iesniegt iesniegumu par izglītības iegūšanu ģimenē. Tiesa, izglītības iestādēm nav pienākums reģistrēt mājmācības bērnus, tāpēc nereti vecākiem savi mājmācības bērni jāreģistrē attālākās skolās.

Neskatoties uz to, ne pašvaldībai, ne citai institūcijai nav tiesību aizliegt vecākiem savus bērnus mācīt pašiem savā ģimenē.

Uzzināt vairāk »


Mājmācība Latvijas medijos

Īss ieskats par mājmācības tēmu Latvijas medijos.

Uzzināt vairāk »