ĢSA pasākumi

Ģimeņu skolu apvienība regulāri organizē dažādus pasākumus, kuros iesaistās gan vecāki, gan bērni.

Šajā kalendārā ir apkopoti dažādi plānotie pasākumi. Ar pašreizējiem un iepriekšējiem jaunumiem var iepazīties sadaļā Jaunumi.