piektdiena, 2020. gada 20. marts

Mājmācības ikdiena - stāsta Kristīne

Turpinām rakstu sēriju par mājmācības vecāku pieredzi.

Ar savu mājmācības ikdienu dalās Kristīne:

Mūsu ģimenē aug trīs pirmsskolas vecuma bērni – gandrīz sešgadnieks, trīsgadniece un mazais brālītis – 11 mēnešu vecs. Lielāko daļu dzīvei nepieciešamo prasmju un zināšanu, un to pielietošanu bērni apgūst ģimenē. Ikdienā mums ir noteikts ritms sadzīvei un mācībām, kas, protams, pamainās atkarībā no tā, vai bērniem ir papildus interešu izglītība – pulciņi, sporta nodarbības, dejošana.