pirmdiena, 2018. gada 17. decembris

Veselības apdrošināšanas iemaksas

No 2019. gada 1. janvāra Latvijā sāks darboties valsts veselības apdrošināšanas sistēma, kurā tiem, kas neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, vairs netiek nodrošināts pilns valsts veselības aprūpes klāsts.

Ko tas nozīmē (mājmācības) vecākiem?

Tā kā lielā daļā mājmācības ģimenēs strādā tikai viens vecāks (parasti tētis), tad vecākam, kurš nestrādā (mammai), nāksies maksāt par noteikta veida medicīnas pakalpojumiem.

Bez maksas būs pieejama:
  • neatliekamā medicīniskā palīdzība;
  • dzemdību palīdzība;
  • ģimenes ārsta pakalpojumi (arī daļa diagnostisko izmeklējumu);
  • visai sabiedrībai bīstamu slimību (piem., tuberkulozes) ārstēšana.
Par visiem citiem valsts medicīnas pakalpojumiem būs jāmaksā.

Lai nestrādājošie varētu saglabāt pašreizējo pieejamo bezmaksas ārstēšanu, katram individuāli būs valstij jāiemaksā brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas: par 2018. gadu 51.60 eiro, par 2019. gadu 154.80 eiro un sākot ar 2020. gadu: 258.00 eiro.
Veselības apdrošināšanas iemaksas būs jāveic arī par iepriekšējiem 2 gadiem (ja par to laiku jau nebūs bijušas veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas).
Ja nemaksāsim šīs iemaksas, tad pilns medicīnas pakalpojums bez maksas nebūs pieejams.

BET bezmaksas apdrošināšana pienākas tam (mājmācības) vecākam, kurš audzina:
  • bērnu vecumā līdz 7 gadiem,
  • vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem,
  • audžubērnus.
Ir arī citas sabiedrības grupas, kurām pienākas bezmaksas ārstēšana, tostarp bērni un studenti, kā arī bezdarbnieki (šeit oficiālā informācija par bezdarbnieka statusu).

Tiem vecākiem, kuri ietilpst kādā no minētajām grupām, par ārstēšanos papildus nebūs jāmaksā.

Vairāk informācijas:
https://lvportals.lv/skaidrojumi/298240-no-1-septembra-var-veikt-veselibas-apdrosinasanas-iemaksas-2018