otrdiena, 2015. gada 11. augusts

Aicinām uz atbalsta semināru/tikšanos vecākiem 24. augustā

Aicinām uz atbalsta semināru/tikšanos vecākiem 24. augustā 18:00 Svētās Ģimenes Mājā Rīgā, Klostera ielā 5.
„Vecāki ir pirmie un vissvarīgākie izglītotāji saviem bērniem un viņu rīcībā ir arī fundamentāla kompetence šai jomā: viņi > ir skolotāji (izglītotāji) tāpēc, ka viņi ir vecāki.” Jānis Pāvils II?
Sākumā lektore Lolita Ērgle (Mag.rel.paed) dalīsies ar savu lekciju ar nosaukumu "Vecāki kā galvenie bērnu audzinātāji". Pēc tam sekos savstarpējas sarunas, dalīšanās par motivāciju izvēlei par mājmācību, kā arī vecāki ar lielāku mājmācības gadu stāžu varēs dalīties ar savu pieredzi, atbildēt uz klātesošo jautājumiem utt.

Iespēju robežās būtu jauki, ja varam savākt nelielu ziedojumu telpu izmantošanai.
Uz tikšanos!

pirmdiena, 2015. gada 4. maijs

Ģimeņu skolu apvienības seminārs 9. maijā

Ģimeņu skolu apvienības biedri un interesenti!

Aicinām jūs uz ikgadējo Ģimeņu skolu apvienības semināru 9. maijā no plkst. 10:00-15:00 Rīgā, Sv.Terēzes draudzes mājā, O.Vācieša ielā 6 (Pārdaugavā). Mašīnu var novietot turpat pagalmā blakus draudzes namam.

Reģistrēšanās un rīta tēja/kafija plkst. 9:45! Līdzi lūdzam katram sev ņemt kādu uzkodu, jo pusdienu pārtraukums būs īss un visi pasēdēsim kopā katrs ar savu "sviestmaizi".

Programmā plānots dzirdēt par aktualitātēm Valmieras skolā, ar kuru sadarbojas daudzas ĢSA ģimenes. Par šī gada semināra izvēlēto tēmu - dabaszinību apgūšanu mājas apstākļos - dalīsies divas/trīs ģimenes. Pēc tam sekos sarunas grupās par dažādām attiecīgās bērnu vecuma grupas atbilstošām aktualitātēm.

Plkst .14:00 biedri ir aicināti piedalīties ĢSA biedru ikgadējā pilnsapulcē (atskaites, turpmākie plāni utt).

Dalība 5 EUR, Ģimeņu skolu apvienības biedriem - bez maksas. Laipni lūgti pievienoties un arī aicināt citus interesentus pieteikties zemāk esošajā saitē.

Seminārs paredzēts tikai vecākiem. Bērnus (izņemot, protams, zīdaiņus) lūdzam līdzi neņemt, jo nav piemērotas telpas, kur viņiem uzturēties.


Lūdzam jūs pieteikties, aizpildot pieteikšanās anketu šeit:
https://docs.google.com/forms/d/1vGi3FZZgnEBIJcPjAV76-QamO-pwuAfYTlyRFGjWGpw/edit

Uz drīzu tikšanos!

piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Konference “Ģimene sabiedrības uzmanības centrā: starp ideāliem un realitāti”

Norises laiks un vieta:
Jelgavā, 2015. gada 17. aprīlis – Jelgavā, LLU, Lielā ielā 2
Jelgavā, 2015. gada 18. aprīlis – Jelgavā, LLU ESAF, Svētes ielā 18

Konferences idejiskais pamats

2014. gada 5. decembrī notika Apvienoto Nāciju starptautiskā ģimenes gada 20. gadskārtas atceres pasākums, kurā piedalījās amatpersonas no 60 dalībvalstīm. Šo starpatlantisko samitu organizēja Eiropas Savienības Ģimeņu Organizāciju Konfederācija (COFACE). Tika izstrādāts ģimenes manifests, lai «dotu pasaulei cerības vēstījumu» un lai valstu «līderi, kas pieņem lēmumus, padziļinātu izpratni par ģimeni un tās vērtību būtisko lomu» sabiedrībā. Ģimenes tēmas aktualitāti pierāda arī Baznīcas rūpes par ģimeni: šī gada oktobrī Romā notika ārkārtas katoļu bīskapu sinode par ģimeni.

Ņemot vērā šīs rūpes par ģimeni starptautiskajā līmenī, konference «Ģimene sabiedrības uzmanības centrā: starp ideāliem un realitāti» vēlas aktualizēt un pievērst Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotāju uzmanību ģimenes tēmai, kas ir būtiska katra cilvēka dzīvē. Mūsdienu ģimene piedzīvo daudzus uzbrukumus, tai sevi jāpierāda un jācīnās par savu eksistenci gan idejiskajā, gan sociālajā, gan finansiālajā jomā. Pilsētas un lauku izaugsmi sekmēs stipras ģimenes. Bez Baznīcas morālā atbalsta ģimenes stiprinā- šanai ir nepieciešama arī gudra valsts ģimenes politika, mērķtiecīga bērnu un jauniešu audzināšana skolā ģimenes vērtību izpratnē, pārdomāts pašvaldības atbalsts, kā arī pilsoniskās sabiedrības izpratne un sadarbība.

Ģimenes konferences ir ģimenes skaisto ideālu un vērtību manifestācija, atbalstot «laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.» (Latvijas Republikas Satversme, 110.p.).