pirmdiena, 2024. gada 13. maijs

Biedru sapulce (ar mājmācības mammu no ASV)

Maija otrajā nedēļā norisinājās ikgadējā ĢSA biedru tikšanās, kura šoreiz bija veltīta grūtību un izaicinājumu tēmai. Ģimenēm šie jautājumi ļoti rezonē, jo parasti savas problēmas katrs risina pats, taču šoreiz bija iespēja savu nastu sadalīt, pārrunāt un veldzēties sirsnīgās un atbalstošās sarunās ar sev līdzīgiem. Ģimeņu skolu apvienība ir droša vide, kur vecāki atbalsta viens otru un palīdz ar padomiem.

Tikšanās pirmajā daļā uzklausījām ASV mammas Kristalas Kleitonas (Crystal Clayton) mājmācības pieredzi un mājmācības kopienas jeb "kooperatīvu" praksi, kur reizi nedēļā kopā sanāk vairākas ģimenes, lai strukturēti mācītos un pavadītu laiku domubiedru lokā.

Visi varējām uzdot sev interesējošus jautājumus dzīvā, saistošā sarunā. Tā bija vērtīga un idejām bagāta pieredze.

Pēc tam turpinājām sarunas savā starpā, daloties ar dažādām grūtībām, ar ko ikdienā saskaramies, mācot bērnus ģimenē.

Tāpat arī īsumā atskatījāmies uz paveikto 2023. gadā. Izdarīts un piedzīvots ir tiešām daudz: gandrīz 40 daudzveidīgi pasākumi visā Latvijā, regulāras grāmatu klubiņu un adītāju tikšanās, iesākta interviju sērija ar mājmācības vecākiem un jomas pazinējiem, noticis pirmais video konkurss. Esam izveidojuši atbalsta grupas WhatsApp visiem vecumposmiem, un ikdienā konsultējam vecākus dažādos jautājumos.

Pārskatīts tika arī ĢSA budžets un apspriesti plāni nākamajam gadam.

Mūsu visu dzīve rit ļoti raibi un piesātināti. Ir svarīgi būt stipriem un vienotiem kopā, JO BĒRNI IR MŪSU SVĒTĪBA.