ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis

Mājmācības grāmata latviešu valodā


Kā zināms, internetā ir daudz materiālu, ko mājmācības ģimenes var izmantot, taču latviešu valodā resursu ir maz.

Tagad Ģimeņu skolu apvienība ir iztulkojusi Sonjas Šeferes grāmatu "Izglītība ir gaisotne, disciplīna, dzīve".
Tajā ir izklāstīti Šarlotes Meisones mājmācības metodes pamatprincipi un tās trejādā pieeja izglītībai: gaisotne (vide, kurā uzaug mūsu bērni), disciplīna (labu ieradumu un rakstura audzināšana) un dzīve (liekot uzsvaru uz zināšanu apguvi interesantā un dzīvā veidā, nevis tikai sausu faktu apkopošanu).