ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

Labas ziņas no Lietuvas!

Kopš 2012. gada mājmācība Lietuvā bija aizliegta ar likumu (izņemot, piemēram, smagi slimiem bērniem). Kopš tā laika Lietuvas ģimeņu izglītības asociācija smagi cīnījās, lai panāktu mājmācības legalizēšanu.

Beidzot tas viņiem ir izdevies!

Pēc tikšanās un pārrunām vairāku gadu garumā ar valdības pārstāvjiem, šī gada decembrī Lietuvas Seims nobalsoja par mājmācības legalizēšanu.

Līdzīgi kā Latvijā, Lietuvas mājmācības bērniem jābūt reģistrētiem kādā izglītības iestādē. Taču lietuvieši savus bērnus var mācīt viscaur vidusskolai (līdz 18 gadiem).

Lietuvas piemērs parāda, ka mājmācības vecāki var zaudēt savas tiesības izglītot bērnus ģimenē, taču tajā pašā laikā ar neatlaidīgu darbu ir iespējams atgūt tiesības un nodrošināt labāko saviem bērniem.

Apsveicam kaimiņu ģimenes par sasniegto un esam arī pateicīgi mūsu apvienības dibinātājiem, kuri izcīnīja labvēlīgus apstākļus Latvijas mājmācības ģimenēm!