ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

Atkārtotā biedru kopsapulce 27. oktobrī

Sakarā ar kvoruma trūkumu 24. septembra biedru pilnsapulcē, tiek izsludināta atkārtotā biedru pilnsapulce, kura notiks 27. oktobrī no plkst. 9:30-10:00 Ķekavas pagastā.

Atkārtotās pilnsapulces dienas kārtībā būs sekojoši jautājumi:
  1. Iepazīstināšana ar dienas kārtību.
  2. Biedru skaitīšana. Balsu skaitītāja iecelšana.
  3. Finanšu izdevumu atskaite par 2015.-2016. gadu.
  4. Finanšu pārskata par 2015. gadu apstiprināšana.
  5. Biedru naudas maksāšanas kārtības iespējamo izmaiņu apspriešana. Balsojums par to, ka biedru naudu maksā ar vienu pārskaitījumu reizi pusgadā, kas ir 9,00 eur.
  6. Valdes esošā sastāva iespējamo izmaiņu apspriešana.
Pieteikšanās, rakstot uz epastu gimenuskoluapvieniba@gmail.com