piektdiena, 2019. gada 12. aprīlis

Mājmācības pieredzes apmaiņas seminārs 27. aprīlī

Pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu.
(Pieteikumu lūdzam aizpildīt katram dalībniekam individuāli.)

Līdzi ņemiet savu pieredzi, jautājumus un groziņu (mēs sagādāsim tēju, kafiju, ūdeni un vienreizējos traukus).

Seminārs ĢSA biedriem ir bez maksas.
Pārējiem lūdzam EUR 5 ziedojumu (no ģimenes).